Ilość rekordów w bazie

51
Nazwisko i Imię Stanowisko / Zakres zadań Telefon
Bazan Halina Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy 84 6850017
Borowiec Tadeusz Specjalista ds. ewidencji i świadczeń, archiwum 846850040
Bzdyra Ewelina Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, obsługa pracodawców 846850042
Błaszczak Marek stanowisko ds. prawnych 846850031
Czuchra Wiesława Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń 846850038
Dechnik Danuta Pośrednik pracy; obsługa gmin: Józefów, Potok Górny, Obsza, miasto Biłgoraj litery: O, P, R, S, T, U, W, Z, Ż, Ź 846850024
Grabias Beata Specjalista ds. rozwoju zawodowego; organizacja szkoleń, KFS 846850027
Jabłońska-Ligaj Urszula Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, obsługa pracodawców 846850042
Jabłońska-ligaj Urszula 846850043
Jezierska Maria Pośrednik pracy; obsługa gmin: Goraj, Frampol, Księżpol, Aleksandrów, miasto Biłgoraj litery: A, B, C, D, E, F 846850022
Kominek Eliza Pośrednik pracy; obsługa gmin: Obsza, Tarnogród, Biszcza, miasto Biłgoraj litery: G, H, I, J, K, L, Ł, M, N 846850023
Kopaczewska Anna Specjalista ds. rozwoju zawodowego; organizacja szkoleń, KFS 846850027
Kostrubiec Jacek rejestracja 846850029
Kozak Lucyna Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy 846850003
Krawczykiewicz Krzysztof Pomoc techniczna 846850006
Ksiądz Barbara Pośrednik pracy; obsługa gmin: Józefów, Potok Górny, Obsza, miasto Biłgoraj litery O, P, R, S, T, U, W, Z, Ż, Ź 846850024
Kwik Halina Specjalista ds. rejestracji 846850034
Linert Katarzyna Samodzielny specjalista ds. programów; projekty, bony zatrudnieniowe,granty dopinansowanie 50+ 846850011
Madycka Ewa Doradca zawodowy 846850032
Marek Kazimiera Starszy inspektor powiatowy: wypłata zasiłków, stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, świadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, dodatki aktywizacyjne, zaświadczenia 846850016
Matyjach Ewa Starszy inspektor powiatowy; księgowość 846850009
Mazur Anna Specjalista ds. programów: prace interwencyjne, doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, PFRON 846850012
Mazur Jacek Starszy informatyk 846850010
Mazur Magdalena Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego i Kadr 846850004
Małek Janusz Starszy inspektor powiatowy; kadry, zamówienia publiczne 846850005
Mielech Anna pośrednik pracy obsługa gminy: Biłgoraj, Turobin, Łukowa 846850043
Mielnik Jan Zastępca Dyrektora PUP 846850037
Obszyńska Agata Pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850020
Obszyńska Agata 846850020
Oleszek Teresa Pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850021
Oleszek Teresa 846850021
Pindor Elżbieta stanowisko ds. prawnych 84 6850031
Piróg Halina Starszy inspektor powiatowy; dotacje, roboty publiczne, świadczenia aktywizacyjne 846850013
Plichta Iwona Pośrednik pracy; obsługa gmiy Biłgoraj, Turobin, Łukowa 846850043
Proć Artur Samodzielny specjalista ds. programów; projekty, bony na zasiedlenie, prace społecznie użyteczne, PAI, refundacja składek 30 r.ż. 846850015
Pyzio Marzena pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850018
Sabała Monika Specjalista ds. programów: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, zwrot wynagrodzenia składek 30- 846850025
Sawa Małgorzata Starszy inspektor powiatowy; staże, bony stażowe 846850014
Skubis Izabela Specjalista ds. programów: staże, bony stażowe 846850026
Skwarek Dorota Doradca zawodowy 846850041
Starońska Małgorzata Pośrednik pracy; obsługa gmin: Tarnogród, Biszcza, Tereszpol, miasto Biłgoraj litery G, H, I, J, K, L, Ł, M, N 846850023
Słupska Magdalena Starszy inspektor powiatowy, wypłata stypendiów stażowych 846850019
Tochman Ewa Starszy inspektor powiatowy: wypłata zasiłków, stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, świadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, dodatki aktywizacyjne, zaświadczenia 846850028
Trojanowska Anna Pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850033
Trojanowski Piotr Kierowca 846850005
Welman Maria Główna księgowa 846850008
Zarosa-Napora Joanna Starszy inspektor powiatowy; kadry, zamówienia publiczne 846850005
Zubala Agnieszka Obsługa sekretariatu 846850001
Łagożna Danuta Dyrektor PUP 846850002
Łukasik Beata Starszy inspektor powiatowy; księgowość 846850009
Łukasik Małgorzata Pośrednik pracy; obsługa gmin: Frampol, Goraj, Księżpol, miasto Biłgoraj litery A, B, C, D, E, F 846850022