Klub Pracy

Uprzejmie informujemy, że od 27 maja 2014 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zadania klubu pracy realizowane są w ramach usługi poradnictwa zawodowego.

 

Wszelkie informacje o możliwościach uzyskania pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy uzyskać można w zakładce poradnictwo zawodowe

 

 

Metryka strony
Data publikacji 18 stycznia 2013
Data modyfikacji 27 maja 2014Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Mazur
Autor: Jacek Mazur