OGŁOSZENIE O NABORZE

Od dnia 10.01.2017r. ogłasza się nabór wniosków na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowane do pracy osoby bezrobotne do 30 roku życia.

Nabór trwa do 17.01.2017r.

UWAGA!

Z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na realizację tej formy w roku bieżącym w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski pracodawców lub przedsiębiorców, którzy nie korzystali z tej formy w roku 2016.

Zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z formy tej nie mogą korzystać pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudnić osoby blisko spokrewnione tj. małżonek, rodzic, syn, córka, synowa, zięć.

Metryka strony
Data publikacji 10 stycznia 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Krawczykiewicz
Autor: